Tuesday 10 November 2009

Kruha in iger!

V zadnjih mesecih se sindikati spet glasneje oglašajo, da imajo nekateri zaposleni pri nas daleč prenizke plače.

Res je, 450€ na mesec je za slovensko draginjo plača, ki praktično ne omogoča preživetja, vsaj ne na nekem dostojnem nivoju. Še posebej, če imata oba partnerja tako plačo, je preživetje iz meseca v mesec verjetno več ali manj edina misel, ki se takima partnerjema plete po glavi vse od 18. enega meseca, ko zapadejo položnice, pa do 15. naslednjega meseca, ko pride naslednje vbogajme na račun.

Osebno se močno strinjam z dvigom minimalne plače v naši državi. Čim više, tem bolje. Vendar pa se bodo sindikati morali začeti zavedati, kaj to dejansko pomeni za delovna mesta, ki imajo trenutno plače pod novim najnižjim nivojem. Močno upam, da ne pričakujejo, da bodo taka delovna mesta kar obstala. Že pri sedanjih minimalnih plačah podjetja propadajo in to predvsem taka, ki take plače dejansko tudi izplačujejo.

Dvig minimalne plače bi torej zanesljivo sprožil kar nekaj negativnih posledic:

Prizadeta podjetja bi imela le tri možnosti:
a) Propasti (stroški > prihodki)
b) Poiskati cenejšo delovno silo - seliti proizvodnjo v tujino
c) Povečati storilnost delavcev - avtomatizirati proizvodnjo

Vse tri možnosti torej vodijo v ukinitev delovnih mest, ki so imela najnižje plače, saj za podjetja dvig takih plač preprosto ni stroškovno izvedljiv. Redke izjeme, ki bodo potrjevale pravilo, si bodo lahko privoščile dejanski dvig takih minimalnih plač, predvsem seveda delavcem v proizvodnji.

Tako pridemo do delavcev, ki danes prejemajo minimalne plače, zaradi dviga le-teh pa bodo njihova delovna mesta ukinjena:
1. Ali se bodo ti ljudje lahko izobrazili ter učinkovito nastopili na delovnih mestih, ki imajo višjo dodano vrednost in torej lahko prenesejo tudi tako povišane plače?
2. Če ne, kaj bo država spet naredila? Bomo plačevali povečane prispevke za socialno varnost (nezaposleni) ali povečane prispevke za pokojninsko zavarovanje (še en val upokojevanja ljudi, mlajših od 50 let)

In na koncu pridemo še do makro ekonomskih sprememb, ki bi jih tak dvig plač prinesel:
V idealnem primeru dejanskega dviga minimalnih plač in z minimalnimi socialnimi spremembami v smislu povečanja brezposelnosti ali upokojevanja bi to pomenilo, da se na trgu kar naenkrat pojavi precej več denarja. Dvig produktivnosti, ki bi prinesel denar za višje plače, bi se torej na našem trgu odrazil tudi v obliki presežkov denarja v prostem pretoku. Kdo in kako bi potem brzdal inflacijo? Saj se ne pritožujem - več denarja na trgu pomeni tudi za ostala delovna mesta, da svoje delo lahko prodajo dražje in tako zaslužijo več. Pozitivni učinki takega scenarija so seveda veliko bolj daljnosežni, kot vidijo naši sindikalisti. No, prinesejo pa seveda s sabo inflacijo, saj bi se cene predvsem za storitve pričele dvigovati.

Problem je le v tem, ker se tak scenarij najverjetneje ne bo uresničil. Že sedaj je zaposlena manj kot polovica našega prebivalstva, po takem dvigu plač pa bi se razmerje nezaposlenih na zaposlene še povečalo. Razlog za to je dokaj preprost: če bi imeli produktivnost na zadostnem nivoju za tak dvig plač, potem bi najverjetneje plače take že bile in zahteve sindikalistov niti ne bi bile potrebne. Glede na propadanje takih podjetij močno dvomim, da izplačujejo minimalne plače le zato, ker so delavci za take plače tudi pripravljeni delati.

Zagotovo bo skoraj vsaka "bitka", ki jo bodo delavci izbojevali, že v srednjem roku (kvečjemu nekaj let) prinesla posledice v obliki odpuščanja. Šivilja je v današnjem svetu lahko plačana kvečjemu določeno vsoto denarja, podobno tudi delavci za tekočimi trakovi in podobno. Že sedaj so njihove minimalne plače lahko tako "visoke" le zato, ker so poceni delavci (Azija, Afrika) tako daleč, da se razlika v končni ceni proizvodov pokrije s stroški prevoza iz teh oddaljenih krajev - malo pa še s kakšno carino tu in tam.

Edino upanje za delavce z minimalnimi plačami je torej iskanje služb z višjimi dodanimi vrednostmi. Podjetja se bodo že prilagodila primanjkljaju delavcev, ki bodo take službe uspeli najti. Nemogoče pa je pričakovati, da bo šivilja imela 2000€ plače. Vsaj ne taka, ki dela v večjem podjetju. Nekaj povsem drugega so uveljavljene mojstrice, ki krojijo za posamezne stranke po meri.